Tredje och sista delen av vår serie om webbdirektivet handlar om vad som händer om man inte följer den nya lagen. Har du inte läst de två första delarna? Gör det, så får du en bra övergripande koll på lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbdirektivet del 1: Vad är det och vem berör det?
Webbdirektivet del 2: Vad är kraven?

Om ni är en myndighet, ett landsting, en kommun, eller annan aktör som klassas som offentligrättsligt organ eller om ni är en privat aktör som utför tjänster med offentlig finansiering, så berörs ni av den nya lagen om tillgänglighet.

Tillsynsmyndigheten kontrollerar

Tillsynsmyndigheten kommer att kontrollera att kraven som ställs av webbdirektivet uppfylls av ovanstående verksamheter. Hur de kommer att göra denna kontroll presenteras först i december 2018.

Om tillsynsmyndigheten anser att något av kraven inte uppfylls kommer verksamheten att bli ombedd att utföra en rättelse så att tillgänglighetskraven uppfylls. Likaså kan en användare (t.ex. en privatperson) av er webbplats eller digitala tjänst eller produkt anse att ni inte uppfyller kraven och då anmäla er till tillsynsmyndigheten. I det fallet gör tillsynsmyndigheten en kontroll för att bekräfta bristen och begär en korrigering.

Skulle kunna åläggas vite

Skulle verksamheten, trots tillsägelse, misslyckas med att tillgodose kraven skulle nästa åtgärd kunna vara vite. Vilka summor det handlar om är dock inte fastställt ännu. Det ska däremot inte handla om lika höga summor som med GDPR.

Syftet – och det viktiga – med webbdirektivet är att göra internet tillgänglig för alla, oavsett fysisk eller psykisk förmåga.

Det här var den sista delen i vår artikelserie om webbdirektivet, men vi kommer att fortsätta att rapportera om det allt eftersom ny information om lagen presenteras. Prenumerera på vårt nyhetsbrev med digitala spaningar från veckan så missar du inte något!

Vill du ha hjälp med en strategi för hur ni ska efterleva webbdirektivet och de nya reglerna? Hör av dig till hej@bazooka.se så tar vi ett möte.