Inför valet har Internetstiftelsen gjort en undersökning med fokus på hur internet och sociala medier påverkar oss väljare. Vid det förra valet, 2014, tog inte ens hälften av svenskarna del av politisk information på nätet, enligt rapporten. Nu gör en majoritet det, och särskilt tydlig är trenden hos förstagångsväljarna.

I rapporten står det även vilka de viktigaste informationskällorna inför valet är, att det finns ett ökat motstånd mot extrema åsikter på nätet och att 48 procent av de tillfrågade anser att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken. Det och mycket mer kan du läsa om här.