Under gårdagen godkände Europaparlamentet ett lagförslag relaterat till upphovsrätt, kallat Artikel 13, som kan ha stor påverkan på alla sajter som publicerar användargenererat innehåll (läs: sociala medier, bloggplattformar, etc.). Förslaget syftar till att hålla sajter ansvariga för att användarinnehåll som publiceras inte ska bryta mot upphovsrätten.

Hur förslaget, som i praktiken innebär att sajter som Facebook måste granska allt som skrivs och laddas upp, ska implementeras är svårt att säga, då det för stora sajter kräver oerhörda mängder granskningsarbete. Vad det kommer ha för påverkan på älskvärda internetfenomen som roliga klipp och memes är också oklart.

Förutom Artikel 13 godkändes även Artikel 11, som kräver att onlinetjänster som länkar till nyhetsmaterial ska betala en licensavgift till utgivaren. Vad detta kommer ha för konsekvenser för små utgivare, som kan ses som för obetydliga för att vara värda att teckna licensavtal med, är oklart.

Kritiken mot förslagen har varit stor och menar på att osäkerheten som lagarna skapar kommer driva onlinetjänster ut från Europa, hindra EU-medborgare från att ta del av tjänster och skapa problem för mindre företag och startups då det krävs stora resurser för att följa lagen. Även konsekvenserna för nyhetsspridning kan bli stora, då sajter som inte har licensavtal med nyhetsutgivare inte kommer kunna länka till dessa. Bland kritikerna finns till exempel webbens uppfinnare, Tim Berners-Lee.

Läs mer hos BBC

Läs mer hos ArsTechnica