Goda (eller dåliga?) nyheter för oroade tonårsföräldrar – datorspelsmissbruk, eller gaming-beroende, är nu en psykiatrisk diagnos som erkänns av Världshälsoorganisationen WHO. Diagnoskriterierna lyder:

  1. Försämrad kontroll över spelande (i relation till t.ex. frekvens, intensitet, tid, kontext, m.m.)
  2. Ständigt ökat prioriterande av spelande så till den grad att det påverkar och har företräde framför andra intressen och dagliga aktiviteter
  3. Ett fortsatt och eskalerande spelande trots förekomsten av negativa konsekvenser

Kriterierna har fått motstå kritik från flera håll för att vara alldeles för vaga, men delar grund med redan erkända diagnoser som vanligt spelmissbruk (det vill säga dobbel). WHO poängterar också att problemets utbredning är begränsad, även när det gäller ”intensiva” spelare.

Läs mer hos TechCrunch