GDPR är so last week. Nu är det dags att börja tänka på nästa stora lagstiftning som träder i kraft i september nästa år – nämligen webbdirektivet (eller som regeringen föreslår att det ska heta: ”lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”).

Precis som med GDPR kan det vara svårt att få grepp om vad webbdirektivet egentligen är för något – och hur det påverkar verksamheten. Därför kör vi en liten artikelserie här på Bazooka med syfte att förklara webbdirektivet på ett begripligt sätt.

I denna första del behandlar vi grunden – vad är webbdirektivet och vem berör det?

Den 2 december 2016 fastställdes att samtliga EU-länder ska få lagar som avser ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att webbplatser och mobila applikationer, inklusive (så långt som möjligt) dokument som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier) enligt lag ska följa ett antal tillgänglighetskrav enligt en Harmoniserad Europeisk Standard (HEN) som förväntas bli klar under sommaren 2018.

Vilka berörs av den nya lagen?

  • Myndigheter
  • Landsting
  • Kommuner
  • Andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ
  • Privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering (t.ex. skola, hälso- och sjukvård, omsorg samt leverantörer till offentlig sektor).

När börjar lagen gälla?

Lagen träder i kraft gradvis för olika digitala produkter. Föreskrifter behöver komma från digital förvaltning innan vi vet exakta datum, nedan är alltså preliminära datum som vi vet nu.

Lagen börjar gälla:

  • den 23 september 2019 för nya webbplatser
  • den 23 september 2020 för befintliga webbplatser (dvs. webbplatser som lanserats innan lagen börjar gälla)
  • den 23 september 2020 för inspelningar och tjänster via tredje part
  • den 23 juni 2021 för publika appar

Det kan verka som att det är god tid kvar innan lagen börjar gälla, men det är hög tid att börja se över om era digitala produkter (t.ex. er webbplats) lever upp till riktlinjerna som nu blir lag.

Nästa del i vår artikelserie handlar om kraven – vilka är de, och vad betyder de? Prenumerera på vårt nyhetsbrev med digitala spaningar från veckan så missar du inte någon del av artikelserien.

Vill du ha hjälp med en strategi för hur ni ska efterleva webbdirektivet och de nya reglerna? Hör av dig till hej@bazooka.se så tar vi ett möte.

Webbdirektivet del 2: Vad är kraven?