Den 25:e maj träder som bekant persondatalagstiftningen GDPR i kraft, något som kommer påverka din historiska Google Analytics-data.

Från och med den 25:e kommer nämligen historisk data äldre än 26 månader att automatiskt rensas från Analytics, om inte inställningarna ändras manuellt. Ändras inte inställningarna försvinner alltså möjligheten att analysera och göra jämförelser med data längre än lite drygt 2 år bakåt i tiden. Driver du en sajt som har varit igång en längre period och bryr dig om statistik över lång tid är detta alltså superviktigt!

Vad är det som måste ändras då? Jonas Carlström har författat en strålande guide på LinkedIn som du hittar här.

Har du inte LinkedIn finns motsvarande information att tillgå hos Jeffalytics.