Igår lanserade Facebook sin ”Youth Portal” som har till syfte att informera ungdomar om Facebooks plattform, bland för att hjälpa dem förstå hur de kan hålla sig säkra på Facebook och om hur deras data lagras.

Facebooks Youth Portal ger en överblick av vad som går att göra på Facebook inklusive generell och grundläggande information om hur du exempelvis tar bort en vän eller blockerar någon. Men där finns också information om Facebooks datapolicy, beskriven och organiserad på ett sätt som är mer tillgängligt och begripligt än de milslånga policys vi är vana vid att läsa (eller kanske ofta scrollar förbi).

Facebook Youth Portal skulle kunna bli ett bra verktyg att hänvisa tonåringar till för att informera och utbilda dem om hur de ska tänka kring användandet av tjänster som Facebook samt vilken (och hur mycket) information som är okej och tryggt att dela om sig själv.