Sedan något år tillbaka har Apple jobbat på att utveckla en självstyrande bil. Nu kommer nyheten att företaget ingått samarbete med Volkswagen. Ambitionen med samarbetet är att göra Apples skåpbilar, kallade T6 Transporter, till självstyrande transportmedel.

I dagsläget används skåpbilarna till att köra Apple-anställda mellan Apples olika kontor som ligger utspridda i Silicon Valley. Samarbetet med Volkswagen indikerar att Apple siktar på ett bredare användningsområde av självstyrande bilar.