Här kommer en nyhet för design- och typsnittsintresserade, och musikintresserade också för den delen. Designern Nicolas Damiens har, tillsammans med Julien Sens, tagit fram fem typsnitt baserade på kända musikers handstil. De har analyserat handskrivna anteckningar från bland annat Leonard Cohen, Kurt Cobain och John Lennon som de sedan skapat typsnitten av.

Samlingen typsnitt kallar de lämpligt nog för ”Songwriters Fonts” och typsnitten är helt gratis att ladda ned och använda – dock enbart för privat bruk, så undvik att använda dem på din kommersiella hemsida eller trycksak.

Syftet med typsnitten är att ge musiker inspiration – skriv som musikerna som inspirerat dig. Kul idé tycker vi, men lite tråkigt att samtliga typsnitt är baserade på manliga musikers handstil, vi hade gärna sett några kvinnliga musikers handstil omvandlade till typsnitt också!