När vi tänker eller läser tyst för oss själva förekommer små rörelser i våra stämband och vårt struphuvud, som om vi sade orden högt. Det här ”tysta talet” är något som forskare vid MIT Media Lab just nu undersöker närmare som ett möjligt sätt för oss att förmedla kommandon till datorer – och för datorer att tyst förmedla tillbaka svar till oss.

Forskningen har lett till skapandet av en prototyp, en slags anordning – kallad AlterEgo – som du spänner fast på ditt ansikte och som kan känna av de små rörelserna som sker i dina stämband när du artikulerar olika ord för dig själv. Rörelserna kan översättas till kommandon till en dator, och datorn kan i sin tur utföra en uppgift eller räkna ut ett svar till dig baserat på ditt tysta kommando.

Kanske ännu mer häpnadsväckande är att datorn kan svara dig genom att skicka ljudvågor genom ditt huvud via AlterEgo. Föreställ dig att du tänker 34 + 142, datorn skulle då kunna ge dig svaret 176 – via ljudvågor direkt till ditt huvud.

AlterEgo kan i dagsläget tolka de ord du säger tyst för dig själv med 92 procents exakthet och är ett exempel på hur mänsklig kommunikation med artificiell intelligens skulle kunna se ut i framtiden.

Läs mer om AlterEgo och forskningen som görs vid MIT Media Lab här och kolla demovideon nedan.