Utredningen om huruvida utländska krafter påverkade det senaste amerikanska presidentvalet är i full gång på andra sidan Atlanten. Här hemma är det riksdagsval i år och bland andra MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har varnat för att falska nyheter och desinformation kommer att förekomma även här.

Internetstiftelsen i Sverige, som bland annat har hand om .se-domänen, har i dagarna släppt en satsning med målet att stärka vuxnas digitala kompetens, just med anledning av valet. Materialet består av korta faktafilmer som delas på sociala medier, men alla filmer finns också på internetkunskap.se. Bra initiativ!