På Bazooka jobbar vi agilt, vilket innebär att vi strukturerar arbetet på ett smartare sätt än vid traditionell digital utveckling. Innan vi går in mer på hur vi jobbar så börjar vi därför med en kort sammanfattning av hur det har sett ut förr i tiden. Kanske känner du igen dig?

Så här gör många…men…

I en traditionell modell utgår arbetet från en kravspecifikation och en detaljerad projektplan. Den första beskriver Vad som ska göras och den andra När. Hur det ska göras bestäms sedan utifrån dessa två. Kravspecifikationen beskriver hela slutprodukten och för att ta fram den krävs ofta en hel del förarbete, så att man verkligen får med allt. En uppskattning av arbetets storlek görs utifrån informationen i kravspecifikationen och utifrån uppskattningen kan man planera projektet.

Vårt arbetssätt

Sådana här projekt slutförs med varierande resultat. Ofta upptäcker man mot projektets slut att den uppskattade tiden inte räcker till. Projektet drar ut på tiden och budgeten behöver ökas. Slutprodukten kanske inte heller blir riktigt som man hade sett framför sig. I värsta fall stämmer den inte överens med de verkliga behoven – trots att allt i kravspecifikationen har uppfyllts!

Vårt arbetssätt

Om du känner igen dig i projekt som dessa vet du att det ovanstående knappast är ett kul scenario för någon inblandad. Det är lätt att börja peka finger – “kravspecifikationen var inte tillräckligt detaljerad!”, “uppskattningen var inte realistisk!”, “planen hölls inte”!

I själva verket är det modellen i sig som är problemet och orsaken kan sammanfattas med denna bild, som vi kallar projektparadoxen:

Vårt arbetssätt

I början av ett projekt tas väldigt många beslut –  kravspecifikationen skrivs, projektets storlek uppskattas och arbetet planeras. Men eftersom alla de besluten tas i början görs det i ett läge då man har som minst kunskap. Mest kunskap har man ju i slutet av ett projekt – då är det lätt att se tillbaka och veta hur man borde ha gjort. Men då är det för sent.

Som tur är finns det en gyllene medelväg!

…agilt är bättre!

Istället för att ta beslut innan man vet tillräckligt jobbar vi på Bazooka i små steg, som vi kallar sprintar. I varje steg analyserar vi det aktuella läget och vad vi vet just då och väljer ut det arbete som ger högst värde eller bäst resultat just då. Utvecklingen utförs sedan under en kort period (sprint), normalt 2-3 veckor. När perioden är över analyserar vi det aktuella läget igen och produktägaren väljer ut det mest relevanta återstående arbetet. På det här sättet garanterar vi att projektet hela tiden håller rätt riktning, och om riktningen skulle behöva ändras så märker ni – och vi! – det väldigt snabbt. Riskerna för onödigt eller felaktigt prioriterat arbete minimeras.

Vårt arbetssätt

Det agila arbetssättet blir vanligare och vanligare på grund av alla dess fördelar. Det går att fylla hyllmeter om vad det innebär att arbeta agilt, men vi sammanfattar det gärna i följande fem punkter:

alla i projektet har en gemensam målbild

I början av projektet går hela vårt team igenom era behov och förutsättningar tillsammans med er. Vad är målbilden? Vad finns det för mätbara effekter? Hur tror vi att vi lyckas med dessa? Vilka är målgrupperna? Vi är måna om att förstå det ni vill uppnå – det är nämligen när vi vet det som vi kommer leverera vårt allra bästa!

vi gör små och regelbundna leveranser

När vi vet målet kan vi börja jobba. För att göra rätt jobb ställer vi oss frågan “Vad är det minsta vi kan göra just nu för att uppnå målet”? Utifrån svaret på frågan väljer vi det vi hinner göra inom 2-3 veckor. När den tiden har passerat går vi igenom arbetet och bedömer läget.

Utvecklingen i varje sprint kommer inte resultera i en färdig produkt redo för riktiga användare, men vi kommer hela tiden ha något lite bättre än förut. När man ser något på riktigt och kan börja använda det, även om det inte är helt färdigt, så förstår man oftast bättre vad som behöver göras för att nå ända fram. Kanske kan man släppa en produkt som är enklare än det man hade tänkt sig från början?

tillsammans gör vi regelbundna prioriteringar

Efter varje 2-3 veckors-period bedömer vi läget just då. Vilket arbete har gjorts? Hur nära är vi målet? Är målet fortfarande samma, eller har det ändrats? Utifrån svaren på frågorna beslutar ni som produktägare tillsammans med teamet vad som är viktigast på kort sikt, och tar med oss det till nästa sprint.

alla i teamet är experter

Teamarbete är en viktig del av ett agilt arbetssätt. På Bazooka sätter vi ihop det bästa teamet för projektet utifrån behoven. Alla i teamet är experter på sitt specialområde men vi är också alla experter på digitala projekt och besitter kunskaper som inte alltid går att beskriva med en enkel titel på ett visitkort. Blandningen av kompetenser, och fokuset på slutmålet, gör att alla i teamet ser den större bilden även när vi grottar ner oss i detaljerna.

vi blir bättre och smartare hela tiden

Genom att utvärdera ofta och snabbt blir vi hela tiden bättre. Efter varje sprint går vi effektivt igenom hur arbetet hittills har gått – och lär oss att jobba smartare. Vi undersöker också om förutsättningar har förändrats – och anpassar oss vid behov. Vi stämmer av att målbilden stämmer – om den förändrats gör vi nya prioriteringar. Det är helt enkelt inbyggt i vårt arbetssätt att både ni och vi hela tiden blir smartare!

Det här är bara några av fördelarna med att jobba agilt. Om ni vill veta mer så håller vi gärna en dragning om det för er!