Ett team av forskare har skapat den största simuleringen av universum någonsin! Simulatormodellen kallas IllustrisTNG och den kommer att ge forskare möjlighet att studera hur universum formades och hur det kommer att fortsätta att utvecklas.

IllustrisTNG visar alltså universum från Big Bang till idag. Det har krävt enorm datorkraft för skapa en simulation på en sådan detaljnivå att den ger något värt att studera. Trots simuleringens enorma storlek har omfattningen av den skalats ned mycket. Universum är ju, så vitt vi vet, oändligt. Den del som renderas i IllustrisTNG är således omkring hundra tusen gånger mindre än den del av universum som är möjlig för oss att se idag.

För att köra simuleringen har teamet använt sig av Tysklands snabbaste superdator, kallad the Hazel Hen. Hittills har de lyckats köra simuleringen två gånger, en process som tagit två månader. Två månaders högtryck från superdatorn har däremot bidragit med material som ger forskare stoff att studera i flera år.

Är du nyfiken på att ta en liten tjuvkik i IllustrisTNG så kan du göra det i webbportalen här.