Vi har läst och skrivit under #sistabriefen som 2 126 kvinnor i vår bransch har publicerat på Resumé bland annat. Vi tar oss an utmaningen och ser problematiken! Vi på Bazooka vet att vi aldrig kan slå oss ner och vara nöjda med vad vi gör, vi kan alltid bli bättre.

Vi lovar därför att:
– Förankra vår lönekartläggning och jämställdhetsplan internt
– Fullfölja vårt mål om en 50-procentig fördelning av kvinnor och män i ledningspositioner, i lednings- och styrelse på tre år, målet följs upp årligen i september.
– Fortsätta att ha en öppen och roterande plats i ledningsgruppen. Målet är ökad transparens, ett ökat inflytande och att väcka intresset för att jobba med ledarskapsfrågor.
– Ha nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp – både bland våra anställda och våra kunder
– Förtydliga rutiner för hur man som anställd/kund vid oönskade händelser anmäler detta och får hjälp och stöd
– Be om input och råd från vårt förändringsteam om hur vi kan bli en mer jämställd arbetsplats

Bazooka ska fortsatt vara en arbetsplats fri från sexualiserande, trakasserier och diskriminering av människor. Om vi ser tecken på motsatsen, agerar vi direkt.

Och ja, vi utgår ifrån att våra branschkollegor gör detsamma!

Hälsningar,
Bo Valpeters, delägare
Caroline Hising, teamledare
Calle Stenfelt, teamledare
Dan Ericson, delägare
Fredrik Stolpe, teamledare
Petra Blixman, VD
Roger Åberg, delägare