Uppkopplad, personaliserad och full av självkörande fordon. Så kommer framtiden se ut enligt Transdevs it-chef. Första steget var uppkopplade bussar och digitaliserade biljetter. I nästa steg när digitaliseringen tar fart på allvar ses självkörande fordon och helhetslösningar. Lyckas man koppla upp olika fordon kan man även koppla samman olika trafikslag. På det sättet skapas helt nya mobilitetslösningar. Kanske behöver vi inte köpa månadskort i framtiden? Istället kan vi abonnera på fullskaliga mobiltjänster inom allt som har med mobiltet att göra, även lånecyklar, taxi och hyrbilar.

Läs mer