Mycket har skrivits om rysk inblandning i det amerikanska valet 2016, men kan annonser i sociala medier verkligen ha påverkat valutgången? Det ter sig inte omöjligt; i Wireds genomgång blir det tydligt att de ryska annonserna ofta var maskerade som privata memes, rörde amerikansk inrikespolitik och var, så att säga, till Donald Trumps fördel.  Syftet är tydligt: att söndra och skapa splittring i för amerikaner känsliga frågor.

Läs mer hos Wired