Självmordstankar är inte lätt att komma åt. De studier som gjorts hittills visar att hela 80 procent av de som begår självmord nekat till att de känner sig självmordsbenägna.

Nu arbetar en grupp forskare för att hitta metoder som är mer träffsäkra och på så sätt kunna identifiera och hjälpa personer som inte själva mäktar med att berätta hur de egentligen mår.

En maskininlärningsalgoritm läser av och identifierar om en person befinner sig i riskzonen. Algoritmen läser av aktiviteten i specifika delar av hjärnan. Dessa visas med hjälp av en skanning. Enligt de tester som gjorts hittills har metoden träffat rätt i 91 procent av fallen.

Här kan du läsa mer