Whatsapp, den Facebookägda meddelandetjänsten, får ny funktionalitet när vi nu kan ångra skickade meddelanden. Det finns dock viss begränsning då du enbart har sju minuter på dig att radera meddelandet efter att de skickats. Om mottagaren redan hunnit läsa meddelandet kan det inte heller tas bort, men däremot går det inte att ta en skärmdump eller söka efter det.

delete