Våra grannar i Finland är nu i full fart med att förbereda tester där fartygets lots är kvar i land och via uppkopplade digitala system ska leda fartygen säkert till rätt hamn.

I flera hundra år har större fartyg behövt hjälp av en lots för att ta sig in till de viktiga hamnarna och tro det eller ej men på många sätt ser lotsningen ut ungefär på samma sätt idag som den gjorde på 1600-talet. Lotsaren tar sig ut till ett anlöpande skepp, hoppar ombord och ser sen till att skeppet säkert tar sig förbi både kobbar och skär.

Hur går då digitaliseringen av detta till? Jo, farledsmärkena kommer att förses med sensorer som fungerar som en laserradar för avståndsmätning. Till exempel så kallad Lidar som ger exakta positioner för var fartyget befinner sig och en bild av området. Lidar är säkrare än GPS och ger en väldigt skarp bild, även av mindre båtar som rör sig i området. Lidar används redan i utvecklingen av självkörande bilar.

Än så länge finns inga liknande planer att testa detta på Svenska vatten men vi får se fram mot det finska experimentet som beräknas sjösättas år 2020!