I Nederländska Bodegraven testar man nu en extra säkerhetsåtgärd vid övergångsställen, speciellt framtagen för att förhindra att ouppmärksamma mobilanvändare traskar ut i trafiken. LED-lampor har installerats vid ett av stadens stoppljus som markerar en linje på trottoaren i rött respektive grönt ljus i takt med de vanliga stoppljusen. Förhoppningen är att de jordnära varningsljusen ska fånga uppmärksamheten på gångtrafikanter med blicken ned i mobilen (även kallade mobilzombies).