Känner du ibland att vardagen är lite väl grå, att motivationen tryter eller att vissa måndagar känns som en extra brant uppförsbacke? Då ska du bokmärka InspiroBot, en bot som genererar inspirerande citat för att lyfta ditt humör. Huruvida InspiroBot kommer att ha en positiv effekt på dig eller ej är nog däremot högst individuellt. Citaten är nämligen minst sagt … förbryllande.