Att veta om maten är glutenfri eller inte går nu att ta reda på med Nima, en digital glutensensor som funkar på så sätt att du stoppar ner en matbit i sensorn och får den analyserad på 3 minuter. Smart och smidigt! Börjar genast fundera på vilken annan mat man skulle vilja analysera, köttest för vegetarianer, listeriatest för gravida eller bara ett allmänt virustest så här i vabbtider. nimasensor.com